PS&HS s.r.o. - PS&HS s.r.o.

Přejít na obsah
Obchodní společnost PS&HS s. r. o. se ve své nabídce zaměřuje na řešení v oblasti distribuce tepelné energie, vybraný sortiment technického zařízení budov a plastové potrubí pro inženýrské sítě.  
 
 
Základem naší nabídky jsou výrobky společnosti Thermaflex International Holding B.V., kterou na českém trhu zastupujeme.  
Naše nabídka zahrnuje:
·         Flexalen – systém plastového, předizolovaného, vysoce flexibilního potrubí Flexalen, určeného
        pro dálkové rozvody tepla, teplé a termální vody, primární i sekundární okruhy tepelných čerpadel
·         Polybutenové potrubí – pro vnitřní rozvody tepla, teplé vody či termální vody
·         TQ-Air – potrubní systémy pro řízenou ventilaci a rekuperaci tepla v obytných budovách.  
·         Technické izolace Thermaflex - pro vnitřní/pod omítkové rozvody tepla a teplé vody a cirkulace

Součástí naší nabídky je také kompletní výrobní program společnosti KESSEL, lídra v oblasti řešení odvodnění, čištění odpadních
vod, jejich čerpání a ochrany před zpětným vzdutím následkem přívalových srážek.
Vzhledem ke spolupráci se specializovanými projekčními kancelářemi a techniky výrobců, jejichž výrobky dodáváme na trh, nabízíme
zákazníkům pomoc při hledání optimálního řešení jejich projektů, a to jak s ohledem na technické požadavky a lokaci projektu,
tak i na cenu.  
Kromě prodeje předizolovaného potrubí Flexalen, nabízíme i technické poradenství k instalaci, popřípadě zprostředkování montáže
autorizovanou firmou. Ve spolupráci s techniky výrobce nabízíme a pořádáme školení zaměřené na svařování a montáž systému
Flexalen.
Výše uvedené platí rovněž pro výrobky KESSEL. Zde úzce spolupracujeme se obchodně-technickým zastoupením v ČR,
které v rámci technické podpory zajišťuje nejen uvedení zařízení do provozu, ale i zaškolení obsluhy a následný servis.  
 
Naší prioritou je dodávat na český trh především výrobky a řešení, přinášející zákazníkům vyšší efektivitu při nižší energetické
a finanční náročnosti. A to vše, s respektováním maximálně možné ochrany životního prostředí.
Jsme členem:
Naši partneři:
Flexalen - Autorizovaná montáž
Thermaflex izolace - prodej
Kessel – obchodní a technické zastoupení pro ČR
Návrat na obsah