PS&HS s.r.o. - PS&HS s.r.o.

Přejít na obsah
Obchodní společnost PS&HS s. r. o. se ve své nabídce zaměřuje na řešení v oblasti distribuce tepelné energie a vybraný sortiment technického zařízení budov.  
 
Základem naší nabídky jsou výrobky společnosti Thermaflex International Holding B.V., kterou na českém trhu zastupujeme. Jedná se o systém plastového, předizolovaného potrubí Flexalen, určeného pro dálkové rozvody tepla, teplé a termální vody, primární i sekundární okruhy tepelných čerpadel a dále o systém HRV  -  ventilační systém s rekuperací tepla.  
 
Součástí nabídky je také kompletní výrobní program společnosti KESSEL, lídra v oblasti řešení odvodnění, čištění odpadních vod, jejich čerpání a ochrany před zpětným vzdutím následkem přívalových srážek.
  
Vzhledem ke spolupráci se specializovanými projekčními kancelářemi a techniky výrobců, jejichž výrobky dodáváme na trh, nabízíme zákazníkům pomoc při hledání optimálního řešení jejich projektů, a to jak s ohledem na technické požadavky a lokaci projektu, tak i na cenu.  
  
Kromě prodeje předizolovaného potrubí Flexalen, nabízíme i technické poradenství k instalaci, popřípadě zprostředkování montáže autorizovanou firmou. Ve spolupráci s techniky výrobce nabízíme a pořádáme školení zaměřené na svařování a montáž systému Flexalen.
 
Výše uvedené platí rovněž pro výrobky KESSEL. Zde úzce spolupracujeme se obchodně-technickým zastoupením v ČR, které v rámci technické podpory zajišťuje nejen uvedení zařízení do provozu, ale i zaškolení obsluhy a následný servis.  
    
Naší prioritou je dodávat na český trh především výrobky a řešení, přinášející zákazníkům vyšší efektivitu při nižší energetické a finanční náročnosti.
To vše s respektováním maximálně možné ochrany životního prostředí.
Naši partneři:
Flexalen - Autorizovaná montáž
Thermaflex izolace - prodej
Kessel – obchodní a technické zastoupení pro ČR
Návrat na obsah